Výstava ateliérových prací

Rozhledna s vysílačem Fláje

Bc. Phuong Anh Nguyenová

Anotace

V této studii navrhuji trojúhelníkovou ocelovou rozhlednu umístěnou uprostřed přírody, která slouží jako vysílač. Vysílač uprostřed přírody je klíčový pro zlepšení pokrytí signálem, posílení komunikační sítě a poskytování spolehlivých služeb. Tato infrastruktura přináší výhody pro obyvatele a návštěvníky regionu hlavně v krizových momentech. Trojúhelníková ocelová konstrukce poskytuje vysokou stabilitu a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Dále umožňuje efektivní využití materiálu, což může snížit náklady a zároveň maximalizovat nosnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek