Závěrečné práce

Společenské a kulturní centrum Eden

Bc. Věra Fivebrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Kulturní dům Eden je již řadu let problémem Prahy 10. Současná stavba je uzavřená a několik let chátrá. Předmětem této práce je návrh nového  společenského a kulturního centra v problematické lokalitě sevřené mezi rušnou křižovatkou a obchodním centrem. Součástí projektu je návrh na využití přilehlého veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.