Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM LETENSKÝCH SADŮ

Beáta Hozová

Anotace

Bytový dům v ulici U Letenských Sadů na Praze 7 se nachází v proluce nově navrženého městského bloku. Architektonický výraz domu se odkazuje na mnoho principů objevujíc se napříč typickou zástavbou na Letné. Principy jako symetrie, horizontalitu, vertikální gradaci a rizality najdeme všude v okolí. Odlehčený ustupující parter umocňuje kontrastní těžkou hmotu bytových pater. Omítky jsou betonové, buď z betonu vylitého do kanelurovaného bednění nebo do bednění hladkého, tak aby se kanelury objevovaly na prvcích zábradlí lodžií a hladký beton na nosných konstrukcích. Dispoziční uspořádání bytového domu je zaměřeno zejména na bohatost propojení interiéru a exteriéru bez ztráty intimity v samotném centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna