Lidé

Ing. arch. Vojtěch Sosna

vedoucí atelieru Sosna

Zakládající člen Atelieru bod architekti s.r.o., autorizovaný architekt ČKA. Absolvoval na FA ČVUT v atelieru Zdeňka Rothbauera. Od roku 2013 jeho asistent v atelieru Rothbauer, od roku 2022 vedoucí nově vzniklého atelieru Sosna - Filsak. Prostorová kvalita, pravdivost a uměřenost ve vztahu ke kontextu místa a k významu stavby jsou témata, kolem nichž se točí veškerá jeho tvorba.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel