Výstava ateliérových prací

Bydlení Libeň

Matěj Vaněk

Anotace

Moje domy jsou děti činžáku a paneláku, některý mají rádi kulturu, jiný trochu bláta. Všichni mají ale stejný geny, reprezentativní a víkendovou fasádu. Jsou na konci městské struktury v Libni, na pomezí městských bloků a chatařské kolonie. Snažím se co nejvíce zachovat pocit z neukončené Libně a plynule přejít z města do přírody, kácet co nejméně stromů, vlastně jenom tři. Pohled do korun původních stromů je pro mě důležitý, nikdo se nekouká do oken druhému.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský