Závěrečné práce

Dostavba bloku, Karlín

Anna Vopařilová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dostavba proluky na rohu Thámovy a Pernerovy ulice, s požadavkem na zachování stávajícího rohového objektu. Navrhuji polyfunkční bytový dům s obchodním parterem a administrativní částí. Dům se nachází v městské čtvrti Prahy 8 v Karlíně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.