Výstava ateliérových prací

Zahrada Přírodní

Bc. Tereza Nováková

Anotace

Práce se zabývá návrhem a vytvořením projektové dokumentace zahrady rodinného domu v Liberci. Cílem návrhu bylo vytvořit ze zestárlé podoby zahrady přírodě blízký prostor přizpůsobený aktuálním potřebám uživatelů domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt