Výstava ateliérových prací

Robotic Pick-and-Place Case Packing Machine

Natália Toporková

Anotace

Navrhnutý "Pick-and-Place" robotický systém slúži na výber a umiestňovanie produktov do kartónov. Hlavným cieľom bolo vytvoriť uživateľsky prívetivé riešenie s dôrazom na ekonomické, bezpečnostné a servisovateľné aspekty. Vizuálny dojem pôsobí sofistikovane, jemne inšpirovaný neoplasticismom, a charakterizujú ho jednoduché a čisté línie. Farebný tón oživuje pracovné prostredie a zodpovedá vizuálnej identity spoločnosti. Rozmery a konštrukcia sú vhodné pre prepravu a manipuláciu vysokozdvižným vozíkom a nákladnou dodávkou. Dostatok priehľadov zabezpečuje možnosť neustálej vizuálnej kontroly. Riešenie disponuje jasným označením panelu pre operátora a pre servisného technika. Umožňuje jednoduchý prístup ku vnútorným komponentom pre základnú údržbu, s dvierkami otvárateľnými nad 130°.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek