Výstava ateliérových prací

Podvodní dron pro sběr mikroplastů

BcA. Natálie Horská

Anotace

Návrh autonomního podvodního dronu se zabývá ekologickou problematikou související s čištěním oceánů od plastové kontaminace. Hlavní část dronu tvoří fólie ze speciálního biodegradabilního nanocelulozového materiálu, který je schopný díky svojí struktuře efektivně zachytávat mikroplasty ve slané vodě. Efektivita konceptu je však podmíněna vytvořením komplexního systému, který omezí celkovou výrobu plastových produktů, nebo zajistí jejich účinnou recyklaci. Prozatím proto není ambicí ani v silách konceptu vyřešit problematiku znečišťování oceánů mikroplasty v celé šíři – v budoucnu by však mohl pomáhat při zmírnění a omezení jejích dopadů. Koncept se zabývá jak hydrodynamickými a estetickými aspekty formální stránky produktu, tak i efektivitou obsluhy a údržby.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit