Výstava ateliérových prací

Kladno: Hledání postindustriálního města

Bc. Radek Vladař

Anotace

Kladno je příkladem města, které se potýká s přechodem do postindustriální epochy. Po kdysi silném průmyslu dnes zbylo jen jakési vakuum, občas narušené funkční skladovací halou. Toto vakuum je třeba zaplnit, ale nikoliv přejetím buldorezem, srovnáním terénu a navržení nadřazeného města, nýbrž s respektem, načerpáním atmosféry a ducha místa. Protože co se stane s Kladnem, když zmizí všechny industriální stopy? Co se má stát s brownfieldy je širokou otázkou, která je v řešení už vlastně desítky let. Každý má svá specifika - Vojtěšská huť má silné specifikum své bezprostřední blízkosti k historickému jádru, místo má velký potenciál a možnost dostat další šanci. Projekt se zabývá zdánlivě obecným tématem - jaké má být postindustriální město na dříve industriálním místě?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.