Výstava ateliérových prací

CO-HOUSING 2030

Bc. Zhadyra Shapatova

Anotace

Jak by mělo vypadat bydlení v roku 2030? Dostupné, kvalitní a udržitelné. Hledání alternativ standardním formám bydlení je důležitým tématem současné architektury a jedním z možných řešení je co-housing. Bytový dům se nachází na území areálu Koh-i-Noor, v rámcích navrženého urbanismu reflektuje bohatou historii místa a zároveň zkoumá jednu z verzí jeho budoucna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.