Výstava ateliérových prací

Anotace

Domov pro seniory se nachází v Praze, Vinohradech. Zvenčí se dům jeví přísně, vytváří pevný vodící prvek ulice. Do zahrady je hmota domu tvarována bohatěji i za pomocí balkonů. I přesto, že je dům mohutný, za pomoci materiality fasády a hry s ostěním oken bylo docíleno lidského měřítka. Důraz byl při návrhu kladen na dva stěžejní prvky - výhled na vlakové nádraží a zároveň do klidné soukromé zahrady. Není nad to, navštívit babičku nebo dědu v domě s takovým výhledem!

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch