Závěrečné práce

DOSTAVBA PROLUKY V CENTRU BEROUNA

Chocholová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá dostavbou proluky v centru Berouna. Práce si klade za cíl prozkoumat možnosti zastavění a využití v návaznosti na různorodé stávající objekty a s ohledem na historickou hodnotu prostředí. Návrh dotváří prostor města novou vrstvou, polyfunkční zástavbou a vytváří kompaktní městské prostředí. Projekt sestává z občanské vybavenosti základní umělecké školy, kavárny a galerie, keramických dílen, studovny, komerčních prostor a bydlení. Mezi budovami jsou navržena nová městská prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.