Výstava ateliérových prací

Anotace

V návaznosti na urbanistické zadání Severní brány Prahy je v rámci volného zadání řešena část v severovýchodní části nazvaná Sirky. Jedná se o polyfunkční objekt, který navazuje na deskovou zástavbu Proseckého sídliště pravidelnou, ale rozvolněnou formou. Hmotově vytváří kompaktní blok s rozmanitými zákoutími, které jsou z části veřejné nebo soukromé.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.