Diplomové práce

Město mrtvých

Bc. Justina Špalková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh hřbitova, který řeší otázku pohřbívání, loučení a vzpomínání. Cílem je najití polohy hřbitova s krematoriem, který bude reagovat na dnešní stav pohřbívání, kdy narůstá počet kremací a pohřbů bez obřadu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.