Výstava ateliérových prací

DŮM SPORTU

Bc. Aleš Krajči

Anotace

Diplomová práce navazuje na předdiplomní seminář vypracováný v ateliéru Císler Pazdera a zabývá se pozemkem, který je součástí historického sokolského komplexu Michnova paláce a Tyršova domu na Malé Straně. Projektem je dům sportu pojímající otevřené hřiště pro míčové hry, běžeckou dráhu a plavecký bazén.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.