Výstava ateliérových prací

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM KLÁROV

Sofie Flekačová

Anotace

Velmi frekventovaná parcela v centru Prahy na Malé Straně. V současnosti využívaná jako park a spojnice několika turisticky vytížených míst. Místo kudy projdou stovky lidí každý den. Navrhuji návštěvnické centrum jako místo s odpočinkovou zónou, zázemím a zdrojem informací. Přednáškové sály, infocentrum, kavárna, galerie, kanceláře cestovních agentur a veřejné toalety. Koncept spočívá v zachování zeleně v podobě zeleného pásu, který zabraňuje hluku z přilehlé silnice, zahrádky a vegetační střechy. Téma rozšíření pěší zóny a otevření tohoto prostoru turistům. Čtyřpodlažní budova zasazená ve svažitém terénu a částečně zapuštěná do země.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný