Práce ateliérů ZAN

Rodinný dom s ateliérom

Tereza Pružincová

Anotace

Navrhovaný rodinný dom je situovaný na rovinatom pozemku v Prahe 6. Prostredie, do ktorého je zasadený, je charakterizované viditeľnou zástavbou rodinného domu s výraznou obytnou funkciou. Návrh rodinného domu rešpektuje potreby klienta a má snahu ich premietnuť cez racionalitu dispozičného a technického riešenia do stavby so silnou vizuálnou stránkou. Objekt rodinného domu je navrhnutý ako dvojpodlažný, pričom 1. NP v sebe integruje priestory spoločenského charakteru so svojím technickým zázemím a 2. NP poskytuje akýsi únik do súkromia a ticha. Priestory sú zámerne radené tak, aby po naplnení svojej funkčnosti vždy umožňovali cez svoju jednoduchú pôdorysnú stopu priehľady do diaľky a maximálnu previazanosť so zeleným exteriérom. Tento kontakt s exteriérom cez presklenia nezabúda na vytváranie pocitu domova cez stráženie súkromia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek