Práce ateliérů ZAN

Galerie Stromovka

Hynek Škrabal

Anotace

Návrh malé galerie v pražském parku stromovka. Tvar kostky jsem zvolil, aby budova co nejméně rušila pohled na louku na níž je umístěná. Denní osvětlení jsem řešil formou střešnío světlíku, který za dne prosvětlí většinu výstavních ploch. Galerie je určena pro výstavu obrazů i soch.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek