Práce ateliérů ZAN

GALERIE VE STROMOVCE

Jolana Štěpánová

Anotace

Umělecké výstavy jsou cílem mnoha lidí toužících po znalostech či odpočinku. Prostá betonová galerie zasazená do přírody je ideálním řešením. Budova je rozdělena stěnovými příčkami sahajícími až ke stropu na 4 části, vstupní halu a 3 výstavní prostory. Koncept je založen především na výrazné šedové střeše se světlíky rozpínajícími se od jedné zdi ke druhé. Jednotlivé výstavní části jsou různě osvětlené díky rozdílnému sklonu šed. Nepravidelné rozmístění a délka dělících příček dodává celé expozici trochu hravosti a ozvláštnění. Příjemný detail utváří vystupující rámy podtrhující významnost světlíkových oken a prosklené dveře zasazené do niky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek