Práce ateliérů ZAN

KOLEKCE FOREM

Natálie Horská

Anotace

Návrh tří jednodílných forem (na puding, želatinu) tvořících kolekci. Řešení ideálního tvaru pro vyklopení, výsledné velikosti a designu. Formy jsou díky elegantním prohlubním miskovitého tvaru vhodné pro nejrůznější dekorování od polevy a šlehačky po čerstvé ovoce. Při rozkrojení se poleva roztéká po vrstevnicích formy. Obsah práce: Finální návrh kolekce, Modely jednotlivých forem, Technické výkresy v milimetrech, Fotky finálního modelu, Průběžné skici, Studie struktur a jejich rastrování.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš