Základy designu I

Předmět Základy designu I seznamuje student s principy ateliérové výuky. Na základě elementárních zadání se student učí metodice designérské práce při hledání tvarových a funkčních řešení. Podstatnou součástí praxe je analýza problematiky z hlediska uživatele – funkce, technologie výroby, estetika. Témata vycházejí z oblasti elementárních objemů, stylizací hmot, inspirace přírodními strukturami a ději. Zadání se pohybují v oblasti běžných užitkových předmětů, se kterými se studenti měli možnost během života setkat jako uživatelé. Navrhování v podobě kresebné a modelové přípravy vyústí do závěrečné práce v podobě modelu daného produktu.

Související předměty

550ZD2 Základy designu II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.