S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Základy designu I

Základy designu I jsou úvodním předmětem, který dává studentům příležitost poprvé si prakticky vyzkoušet ve formě ateliérové výuky schopnost navrhovat nejjednodušší předměty a prostorové útvary, které ponesou znaky designérské tvorby.

Studenti se seznámí s úvodem do metodiky praktické designérské práce, budou na několika různých tématech postupně budovat schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky v návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice.

Studenti se budou učit hledání kreativních cest v rovině abstraktního výtvarného myšlení a následně jej převádět do konkrétnějších forem návrhu prostorových útvarů a předmětů. Semestr je ukončen ateliérovou prací.

Související předměty

Základy designu II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková