Práce ateliérů ZAN

GALERIE VE STROMOVCE

Alexandra Štefanková

Anotace

Můj návrh na galerii je koncipován tak, aby poskytoval co nejvíce prostoru na vystavování malých i velkých soch. Má dvě patra. V přízemí se nachází sociální zařízení, sklad, recepce a první prostor k vystavování. V prvním patře se nachází zcela volný prostor na sochy a je z něj možnost shlédnout do přízemí a prohlédnout si tak některé větší sochy z větší výšky. Zaoblené stěny galerie propouští světlo z vnějšku, avšak nerozptylují návštěvníky pohledem ven. Celý objekt je velmi jednoduchý a nenarušoval by tak přírodu kolem něj v parku Stromovka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek