Práce ateliérů ZAN

Galerie ve Stromovce

Yann Rédou

Anotace

Koncept galerie ve Stromovce je založen na klesající povaze terénu a různých úrovních, které nabízí. Budova je rozdělena do tří prostor s různými výškami podlah a stropů. Tyto prostory však nejsou odděleny žádnými zdmi, aby galerie působila otevřeněji, méně stísněně, a zároveň nabízela více možností výstavních dispozic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek