Práce ateliérů ZAN

Formy na želé

Anna Martinková

Anotace

Tato kolekce obsahuje tři formy na želé nebo puding, které tvarově vycházejí z geometrických obrazců. Stupňuje se také jejich složitost, první forma je bez otvoru a blíží se spíše kulovému tělesu, druhá má podstavu šestiúhelníku a v horní části má prohlubeň na ovoce. Třetí forma je geometricky nejsložitější.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš