Práce ateliérů ZAN

Galerie Stromovka

Jáchym Udatný

Anotace

Galerie ve Stromovce se sestává ze čtyř různě velkých kostek, které reagují na přirozené prostředí parku. Zvětšující se krychle symbolizují růst a vývoj, v přírodě naprosto stěžejní cyklus. Galerie na nikoho nekřičí, naopak splývá s okolní přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek