Práce ateliérů ZAN

Schránka na lžíci

Veronika Válková

Anotace

Zadání bylo vytvořit schránku pro pro náš vzpomínkově důležitý předmět. Schránka má za úkol reflektovat předmět a s ním spojenou vzpomínku. Můj vybraný předmět je lžíce, kterou měl děda schovanou na půdě v domu, který nám naši příbuzní zanechlali s odsunem do Německa odkud se již nevrátili. Když si vzpomenu na lžíci, vybaví se mi celý dědův dům a zvláště schody. Ať už to byly schody vstupní, z kterých jsme jako malí vždy skákali, nebo schody na půdu, po kterých jsme se se strachem a zvědavostí plížili za tajemstvými půdy, nebo schody v zahradě, kterými je protkaná stráň náležící k domu. Vytvořila jsem tedy dům který je rozdělen , tak, že na bocích řez tvoří schody. A ve spodní části jednoho ze shcodů je lžíce ukryta.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš