Základy designu II

Předmět Základy designu II navazuje na Základy designu I v koncepci složitějších reflektujících zkušeností z předchozího studia. Studenti rozvíjí prostorovou představivost, lépe se seznamují s materiálovými možnosti, řeší prostorově funkční vyjádření od kresebného návrhu až po závěrečný model. Klíčové je zpracování materiálů a využití řemeslných dílen FA ČVUT. Finální výstup v podobě modelu produktu doprovází graficky zpracovaná prezentace postupu práce.

Související předměty

550ZD1D Základy designu I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková