Základy designu II

Základy designu II jsou navazujícím předmětem na Základy designu I. Dávají studentům šanci dále rozvíjet první praktické zkušenosti ve formě ateliérové výuky, schopnost navrhovat složitější předměty a prostorové útvary, které ponesou znaky designérské tvorby.

Studenti budou dále rozvíjet metodiku praktické designérské práce, budou na několika různých složitějších tématech rozvíjet schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky v návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice. Semestr je ukončen ateliérovou prací.

Související předměty

Základy designu I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková