S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Základy designu II

Základy designu II jsou navazujícím předmětem na Základy designu I. Dávají studentům šanci dále rozvíjet první praktické zkušenosti ve formě ateliérové výuky, schopnost navrhovat složitější předměty a prostorové útvary, které ponesou znaky designérské tvorby.

Studenti budou dále rozvíjet metodiku praktické designérské práce, budou na několika různých složitějších tématech rozvíjet schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky v návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice. Semestr je ukončen ateliérovou prací.

Související předměty

Základy designu I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková