Práce ateliérů ZAN

Schránka na vzpomínky

Ladislav Nekvinda

Anotace

Tento projekt odkazuje na mé vzpomínky z Londýna a práci v Britském muzeu. Při otevírání se z jednoduchého tvaru stává komplexnější. Tvar schránky se tak mění, stejně jako se proměnil můj vztah k městu. Vzniklý reliéf je inspirován prosklenou střechou muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš