Práce ateliérů ZAN

DOM PRE VÝZNAMNÚ OSOBNOSŤ

Filip Štefánik

Anotace

Hlavnou myšlienkou celého návrhu bolo vytvoriť objekt rodinného domu, ktorý sa prispôsobí terénu daného pozemku a zároveň dokáže využiť už existujúce dokonalé výhľady štvrti, v ktorej sa nachádza. Pointou bolo navrhnúť 3 hmoty, z ktorých každá bude spĺňať svoj účel, čím koncept dosiahol oddelenie jednotlivých častí domu využívaných počas dňa v bežnom živote. Objekt je koncipovaný ako zónovaný na dennú a nočnú časť so samostatne oddeleným priestorom od zvyšku domu pre miestnosť ateliéru. Podstatou všetkých návrhov a myšlienok sa teda stali výhľady a terén pozemku spolu s lokalitou kde je umiestnený čoho výsledkom vznikol rodinný dom, ktorý sa čo najviac snaží rešpektovať a spĺňať požiadavky od neho očakávané.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek