Práce ateliérů ZAN

Dům s grafickým studiem

Jonáš Kolomý

Anotace

Grafik vytváří vzhled knihy, její formu, obálku – a mělo by to být krásné. Stejně tak jsem vytvářel formu, rámec a útočiště tomu podstatnému – životu grafika a jeho rodiny. Prostor příjemný k rodinnému životu i k práci. Hlavním motivem je forma úzkého hranolu nořícího se ve svažitý terén s připojenou vstupní lávkou podél celé boční stěny, propojující terén a vstupní podlaží. Podélný charakter domu je umocněn masivním rámem na jeho koncích. Druhým důležitým motivem je vnitřní raumplanové členění. Důraz je kladen na kontrast zóny společenské a osobní, společenské je určen propojený otevřený prostor několika výškových úrovní, zóna s ložnicemi a zázemím je intimnějšího charakteru. Grafické studio s vchodem z předsíně je oddělené od rodinného života, ale spjaté v jedno s hmotou domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka