Výstava Erasmus

Přístavní město Ystad - propojení přístavu s městem

Anna Konrádová

Anotace

Město Ystad se nachází v kraji Skane na jihu Švédska. Jedná se zhruba o desetitisícové město, které je známé především nádhernými plážemi a seriálem Wallander. Kvůli narůstajícímu počtu obyvatel se zastupitelstvo rozhodlo město rozšířit. Projekt se skládá ze dvou částí, které jsou propojeny uliční sítí a zelení. První část se nachází v blízkosti sil, pláže a divadla. V této části se nachází většina občanské vybavenosti. Veřejné prostory jsou zastoupeny v podobě náměstí, parků, přístupných dvorů a pláže. Druhá část se soustředí především na bydlení. Veřejné prostory jsou zastoupeny parky, náměstími a průchozími vnitrobloky.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Mojí největší klíčovou zkušeností na zahraniční škole byl způsob výuky. Zjištění jak rozdílná může být výuka na různých školách v Evropě se stejným zaměřením. V mém případě jsem zužitkovala nabyté zkušenosti z ČVUT  s metodami používanými na univerzitě v Lundu. Díky tomu jsem dostala nový pohled na to jak postupovat při návrhu projektu a zároveň získala nové zkušenosti. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.