Výstava Erasmus

Architektura a teritorium

Jiří Formánek

Anotace

Navržený koncept dálniční krajiny pracuje s prostorovými možnostmi, které se nabízí pro vodní management a ekologii, a současně využívá neobvyklý estetický potenciál vznikající kombinací čistě technické infrastruktury s přírodou. Oblasti kolem dálnice jsou často prázdné, pro člověka nepřístupné, a tím poskytují bezpečný prostor pro zvířata a jsou tak vysoce biologicky cenné.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.