Výstava Erasmus

La Cueillette / The Gathering

Jiří Formánek

Anotace

Čtvrtý modul je povědomí o proměnlivých podmínkách prostředí, je rozšířením skladiště z 19. století, je dočasnou architektonickou strukturou, je místem, kde se shromažďují lidé a materiál. Čtvrtý modul je trojrozměrná struktura, jednoduchá, transparentní, proměnlivá struktura, která dává pocit otevřenosti a umožňuje různá použití a scénografie. Čtvrtý modul je kulturním centrem. Jedná se o tržiště, informační centrum a dílenský prostor. Čtvrtý modul je cirkulárním centrem. Ukládá a přeměňuje odpad na cenný materiál a vytváří tím nový veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.