Výstava Erasmus

The Boulevard Revisited

Tereza Šantrůčková

Anotace

Úkolem bylo navrhnout strukturu uvnitř Architecture Factory tak, aby obsahovala mnoho funkcí, jako je kuchyňka, prostor pro kritiky, jídelna, knihovna atd. Mým hlavním cílem bylo navrhnout strukturu, která bude v souladu a bude odpovídat materiálům a stylu Architecture Factory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.