Výstava Erasmus

Projekt na Clockhouse Avenue

Eliška Drahotová, George Kent, Jake Ash, Yuxuan Yan

Anotace

Jedná se o komlexní úvahu nad územím v londýnské čtvrti Barking and Dagenham. Návrhu na dostavbu bloku předcházela podrobná analýza londýnské i místní politiky. Kromě jasné vize zástavby území je zde vypracována i strategie na financování, management a fázování projektu.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Moje klíčová zkušenost se studiem na UCL je úzce spojena s důvodem výběru této univerzity. Přála jsem si studovat na fakultě s odlišným systémem výuky, než je provozován na FA ČVUT. Skupinové projekty, velká interakce s profesory, silné zaměření na samotný urbanismus Londýna. To jsou hlavní body, kterých si zpětně cením. Krom toho měla the Bartlett School of Planning výbornou základnu lidí, kteří mi pomáhali při různých komplikacích při studiu. Během mého pobytu se v Londýně řešil Brexit, stávka na UCL a samozřejmě covidová krize. Mnoho studentů si UCL vybralo kvůli samotnému Londýnu, já si vybrala UCL kvůli svojí vysoké akademické úrovni, ale byl to nakonec onen život v centru metropole, který mi imponoval nejvíce. Být na dosah architektonickým skvostům je pro studenta architektury více než inspirativní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.