Výstava Erasmus

Dětský domov a program pro bydlení

Daniela Pisingerová

Anotace

Ateliérový projekt „Starting a Live: A Home for the Youth“ hledá odpovědi na jeden důležitý problém naší doby - bezdomovectví mladých lidí. Za současného stavu nedostatku bydlení a vysokých cen je pro mladistvé velmi náročné najít dostupné bydlení. Zejména pro mladé bez jakékoli finanční podpory od jejich nejbližších, je často nereálné být během této doby nezávislí a zajištěni zároveň. V důsledku toho se ateliér na TU/e zaměřuje nejen na architektonická, ale také sociální řešení, jak zlepšit jejich současnou situaci. Na základě počátečního výzkumu včetně literatury, setkání s mládeží z Neosu a diskusí ve studiu, bylo vyvinuto několik konceptů. Můj projekt se zabývá dětským domovem s programem pro bydlení v blízkosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.