Výstava Erasmus

ŽATECKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM - ADAPTAČNÍ VYUŽITÍ BUDOVY EPSTEINOVA A MENDLOVA CHMELOVÉHO DEPOZITÁŘE

Anotace

Žatecké komunitní centrum se nachází v bývalém skladu chmele o rozloze 3000 m². Cílem projektu bylo vytvořit kulturní prostor, kde by se lidé mohli setkávat, vyměňovat si zkušenosti, odpočívat a učit se. Součástí komunitního centra je kavárna s herním a relaxačním koutkem, propojená s terasou a parkem přiléhajícím k budově na jihu; knihovna s malým prostorem pro výstavu o historii budovy, města a chmele; a prostory pro speciální přednášky nebo setkání, jako je například umělecký a řemeslný kroužek nebo čtenářský klub. Protože je budova velmi široká, byly vytvořeny dvojité a trojité výšky, aby se do ní dostalo více světla.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Velmi dobrá zkušenost s Erasmem ve studiu, kde je vše v angličtině. S českými učiteli a studenty se dalo snadno komunikovat. Velká volnost při výběru projektu (budova, program atd.).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.