Závěrečné práce

Konverze železničních brownfields - Vršovické nádraží

Bc. Eliška Slámová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

KONVERZE ŽELEZNIČNÍCH BROWNFIELDS/ VRŠOVICKÉ NÁDRAŽÍ Diplomní projekt se zabývá možností dostavby dnešního Vršovického nádraží, jehož plochy jsou v dnešní době pro svůj účel naddimenzované. Studie řeší využitelnost území, napojení na městskou strukturu, konverzi železničních budov a doplnění stávající struktury města. Prostorové nároky železnice od dob jejího vzniku výrazně zeštíhlily. Fenomén nádraží však svůj městotvorný význam neztratil. Urbanistická studie chce na přikladu Vršovického nádraží ukázat způsob transformace, která vytváří nové městské hodnoty a možnosti bydlení na hraně mezi vlakovými kolejemi a městem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.