Studentské projekty

Stožár s výhledem

Kristýna Rejsková (autorka konceptu), Tereza Čechová, Adam Hofman, Filip Hutera, Lenka Lenčéšová, Jana Sedlická, Sylvie Tesková, Kryštof Vicherek, Anna Vopařilová, ateliér Hlaváček–Čeněk

Čestné uznání v XXVII. ročníku Grand Prix Architektů 2020 a Zvláštní cena v soutěži Stavba roku Středočeského kraje

Stožár s výhledem

Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk

Stožár s výhledem je drobná intervence v krajině. Nachází se v Libčicích nad Vltavou, v místě budoucího parku Na Cihelce. Je iniciačním bodem, zásahem, který má pozvednout význam místa, prvním stavebním počinem v území, které se má v budoucnu ze zanedbaného místa změnit na park.

Porota Grand Prix Architektů ocenila, jak stavba studentů zasahuje do krajiny a obohacuje ji o současnou architekturu. Dan Merta vyzvihl, že se studenti dokáží zaměřit na detail a přinášejí kvalitu, kterou česká krajina potřebuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.