Studentské projekty

Návrh obkladů

Tereza Pavlíková

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii design

Interiérový obklad je navržen ve dvou variantách. Jejich rozměr je 150 × 150 mm, celková tloušťka je maximálně 13 mm. Nízký reliéf do prostoru v nejvyšším bodě vystupuje o 8 mm. Reliéf je tedy lehce naznačen a na stěně působí decentně. Obě varianty jsou diagonálně symetrické, jedna je tvořena převážně trojúhelníkovými, druhá čtyřúhelníkovými plochami. Díky tvarování reliéfu je možné z jednoho typu obkladu jeho opakováním v určitém rytmu a pootáčením jednotlivých prvků vytvořit velké množství pravidelných i nepravidelných skladeb. Obklady lze použít nejen v kuchyni a koupelně, ale i v dalších místnostech bytu nebo ve veřejném prostoru, např. v restauracích, halách apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.