Studentské projekty

Bytové domy Tre Cime

Eliška Drahotová

Druhá kůže 2018, 3. místo

Pozemkem se stala proluka na území Košíř – na styku Hlaváčkovy a Prachnerovy ulice. Nezastavěné Hlaváčkově ulici přiléhají nevyužité plochy, které vytvářejí nefunkční prostředí, bloková zástavba z Plzeňské a Prachnerovy ulice zde nepokračuje. Právě tuto skutečnost se ve svém projektu pokouším změnit. Dlouhá, šedesátimetrová, proluka v Hlaváčkově ulici vybízela k rozdělení hmoty na více částí. S ohledem na měřítko a na zástavbu v Plzeňské ulici jsem se rozhodla vytvořit hmoty tři. Domy mají šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Parkování, umístěné v podzemí, je společné i s vedlejším bytovým domem v ulici. V parteru jsou pronajímatelné komerční prostory, přístupné z Hlaváčkovy ulice, a zázemí pro rezidenty. Ve vyšších patrech jsou rozmístěné byty různých velikostí.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.