S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Studentské projekty

Bytové domy Tre Cime

Eliška Drahotová

Druhá kůže 2018, 3. místo

Pozemkem se stala proluka na území Košíř – na styku Hlaváčkovy a Prachnerovy ulice. Nezastavěné Hlaváčkově ulici přiléhají nevyužité plochy, které vytvářejí nefunkční prostředí, bloková zástavba z Plzeňské a Prachnerovy ulice zde nepokračuje. Právě tuto skutečnost se ve svém projektu pokouším změnit. Dlouhá, šedesátimetrová, proluka v Hlaváčkově ulici vybízela k rozdělení hmoty na více částí. S ohledem na měřítko a na zástavbu v Plzeňské ulici jsem se rozhodla vytvořit hmoty tři. Domy mají šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Parkování, umístěné v podzemí, je společné i s vedlejším bytovým domem v ulici. V parteru jsou pronajímatelné komerční prostory, přístupné z Hlaváčkovy ulice, a zázemí pro rezidenty. Ve vyšších patrech jsou rozmístěné byty různých velikostí.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.