Studentské projekty

Porodní dům Letná

Barbora Kopřivová

Přehlídka diplomových prací 2017, 2. cena (společná)

Smyslem práce je nabídnutí alternativy k lékařsky vedeným porodům a porodům doma. Jistota, kterou tyto instituce nabízejí, je často vykoupena nedostatkem trpělivosti, komunikace a někdy dokonce pochybnými postupy odborníků. V porodním domě se na porod nahlíží jako na přirozenou součást života, ne jako "operaci". Porodní asistentky zde poskytují komplexní, kontinuální a individuální péči o dítě i matku. Základním mottem je "porodit", ne "odrodit". K ženě se nepřistupuje jako k pacientovi. Okolnosti porodu neurčuje porodnický personál, ale rodička.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.