S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Studentské projekty

Porodní dům Letná

Barbora Kopřivová

Přehlídka diplomových prací 2017, 2. cena (společná)

Smyslem práce je nabídnutí alternativy k lékařsky vedeným porodům a porodům doma. Jistota, kterou tyto instituce nabízejí, je často vykoupena nedostatkem trpělivosti, komunikace a někdy dokonce pochybnými postupy odborníků. V porodním domě se na porod nahlíží jako na přirozenou součást života, ne jako "operaci". Porodní asistentky zde poskytují komplexní, kontinuální a individuální péči o dítě i matku. Základním mottem je "porodit", ne "odrodit". K ženě se nepřistupuje jako k pacientovi. Okolnosti porodu neurčuje porodnický personál, ale rodička.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.