Studentské projekty

Kapesní parky kráčející vlnami historie

ZF MENDELU: Sofya Issakova

Ocenění

Anotace

Bakalářská práce se zabývá tématem systému pocket parků v městském prostoru a popisuje jeho význam v systému zeleně města.

Práce se zaměřuje na zkoumání a analyzování otevřených prostorů v katastru městské části Brno – Židenice s cílem vybrat vhodné plochy pro vytvoření konceptu systému pocket parků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.