Ze života FA

Studenti navrhovali revitalizaci špýcharu v Táboře – Měšicích

Ve špýcharu v Táboře - Měšicích se ve dnech 24. - 27. 9. 2020 konal čtyřdenní workshop o budoucím využití této stavby původně určené ke skladování obilí. Zůčastnilo se jej celkem 21 studentů Fakulty architektury ČVUT, kteří pod pod vedením docentky Hany Seho z Ústavu navrhování II  zpracovávali návrhy na proměnu bývalé sýpky na komunitní centrum a zázemí pro místní spolky. Studenti se v nich kromě stavebních úprav věnovali i okolí a zapojení předprostoru budovy a přilehlého dětského hřiště.

Během nedělního dne otevřených dveří se uskutečnila prezentace vzniklých studentských návrhů, jíž se zúčastnili nejen zájemci z řad veřejnosti, ale také zástupci radnice města Tábora. Pětičlenná porota vyhodnotila nejlepší projekt vytvořený studenty ve složení Eliška Bednářová, Klára Baďurová, Jiří Foller a Pavel Halgaš. Pořadatelé plánují udělat ze všech návrhů výstavu. V závěru akce, kterou spolupořádala táborská střední zemědělská škola a osadní výbor Měšice, přislíbil organizátorům přítomný senátor Jaroslav Větrovský pomoc při realizaci jejich záměru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.