Ze života FA

Fakulta architektury hostila mezinárodní konferenci o vzdělávání architektů

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.