Ze života FA

Fakulta architektury hostila mezinárodní konferenci o vzdělávání architektů

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.