Ze života FA

Zapojili jsme se do programu Athens

V listopadu 2021 se Fakulta architektury poprvé zapojila do mezinárodního programu intenzivních týdenních kurzů Athens. Na ústavu urbanismu pod vedením Jany Zdráhalové a Kateřiny Čechové a s přispěním Jana Bittnera, Víta Rýpara a Aleny Štíchové se na třicet zahraničních studentů technických oborů ponořilo do objevování města pomocí nástrojů urbanistické analýzy.

Intenzivní workshop s názvem Urban Palimpsest kombinoval komentované exkurze, teoretické přednášky i vlastní analytickou práci. Byl sestaven s ohledem na nearchitektonické studijní obory účastníků tak, aby se seznámili se základními způsoby, jak číst a analyzovat městskou strukturu na základě jejích charakteristických znaků. Kurz nasměroval jejich pozornost ke čtvrtím, které vznikly jako předměstí Prahy v době průmyslové revoluce. Kromě různých místně specifických modifikací blokové městské struktury studenti analyzovaly stopy starších vývojových vrstev, stejně jako modernistické a současné stavební vstupy, část analýz byla zaměřena také na způsob užívání veřejných prostor. Věříme, že účastníci kurzu se během svého pražského pobytu stali vědomějšími pozorovateli vystavěného prostředí, ve kterém se denně pohybují.  

Co je program ATHENS?

Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 16 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d’Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále CTU in Prague, TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw, Aristotle University of Thessaloniki, Istanbul Technical University a University Politehnica of Bucharest.

Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni.  Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12–15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.