Ze života FA

Vánoční setkání a představení ročenky

Ve čtvrtek 15. prosince se na FA konalo vánoční setkání pro všechny studenty, studentky, zaměstnance, zaměstnankyně a přátele fakulty. Kurátorský tým představil novou ročenku s podtitulem LOVE MORE LOVE!, na housle zahráli Ivelina Stefanova a Viktor Tomek z FA a zazpíval sbor studentek VOŠ Evropská 33.

Foto: Iveta Valentová

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.