Ze života FA

Výstava ateliérových prací LS 2023

Výstavní přehlídka je sondu do výuky na FA ČVUT, studenti a studentky pracují na reálných místech i zadáních. Nabízí projekty 65 ateliérů studujících oborů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.Témata  reflektují aktuální dění, konkrétní společenskou a ekologickou situaci a její výzvy.

Foto: Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.