Ze života FA

Výstava ateliérových prací ZS 2023

Výstava ateliérových prací zimního semestru nabízí projekty téměř sedmdesáti ateliérů Architektury a urbanismu, Krajinářské architektury a Designu. Studující prověřují reálná zadání, často ve spolupráci s městskými samosprávami, zabývají se tématy bydlení, ochrany životního prostředí, památkové péče nebo rozvoje technologií. Více informací ve zprávě.

Foto: Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.